CENOVNIK

IZVOD IZ CENOVNIKA SMEŠTAJA

Cene su određene Odlukom Ministarstva i primenjuju se od 01.10.2015.

Kategorija smeštaja

Kategorija korisnika

Cena (dinara)

Jednokrevetna garsonjera (čajna kuhinja sa trp. na pet soba, toalet sa kupatilom)

Korisnik doma koji najveći broj dnevnih životnih aktivnosti obavlja samostalno.

NEZAVISNI KORISNICI

40.290,00

Dvokrevetna garsonjera (čajna kuhinja sa trp. na pet soba, toalet sa kupatilom )

Korisnik doma koji najveći broj dnevnih životnih aktivnosti obavlja samostalno.

NEZAVISNI KORISNICI

36.261,00

Jednokrevetna garsonjera (čajna kuhinja sa trp. na pet soba, toalet sa kupatilom)

Korisnik doma kome je potrebna delimična pomoć drugog lica za obavljanje dnevnih životnih aktivnosti.  POLUZAVISNI KORISNICI

40.764,00

Dvokrevetna garsonjera (čajna kuhinja sa trp. na pet soba, toalet sa kupatilom )

Korisnik doma kome je potrebna delimična pomoć drugog lica za obavljanje dnevnih životnih aktivnosti. POLUZAVISNI KORISNICI

36.688,00

Jednokrevetna garsonjera (čajna kuhinja sa trp. na pet soba, toalet sa kupatilom)

Korisnik doma kome je potrebna potpuna pomoć drugog lica u najvećem broju dnevnih životnih aktivnosti  -  ZAVISNI KORISNICI

46.412,00

Dvokrevetna garsonjera (čajna kuhinja sa trp. na pet soba, toalet sa kupatilom )

Korisnik doma kome je potrebna potpuna pomoć drugog lica u najvećem broju dnevnih životnih aktivnosti   ZAVISNI KORISNICI

41.770,00

Jednokrevetna soba (toalet i kupatila na odeljenju)

Korisnik doma koji najveći broj dnevnih životnih aktivnosti obavlja samostalno

NEZAVISNI KORISNICI

32.232,00

Jednokrevetna soba (toalet i kupatila na odeljenju)

Korisnik doma kome je potrebna delimična pomoć drugog lica za obavljanje dnevnih životnih aktivnosti  POLUZAVISNI KORISNICI

32.611,00

Jednokrevetna soba (kupatila i toaleti na odeljenju)

Korisnik doma kome je potrebna potpuna pomoć drugog lica u najvećem broju dnevnih životnih aktivnosti  ZAVISNI KORISNICI

37.129,00

     

Dvokrevetna soba (toalet i kupatila na odeljenju)

Korisnik doma koji najveći broj dnevnih životnih aktivnosti obavlja samostalno

NEZAVISNI KORISNICI

26.860,00

Dvokrevetna soba (toalet i kupatila na odeljenju)

Korisnik doma kome je potrebna delimična pomoć drugog lica za obavljanje dnevnih životnih aktivnosti  POLUZAVISNI KORISNICI

27.176,00

Dvokrevetna soba (kupatila i toaleti na odeljenju)

Korisnik doma kome je potrebna potpuna pomoć drugog lica u najvećem broju dnevnih životnih aktivnosti  ZAVISNI KORISNICI

30.941,00

Trokrevetna i čevorokr. soba (toalet i kupatila na odeljenju)

Korisnik doma koji najveći broj dnevnih životnih aktivnosti obavlja samostalno  NEZAVISNI KORISNICI

26.860,00

Trokrevetna i čevorokr. soba (toalet i kupatila na odeljenju)

Korisnik doma kome je potrebna delimična pomoć drugog lica za obavljanje dnevnih životnih aktivnosti  POLUZAVISNI KORISNICI

27.176,00

Trokrevetna i čevorokr. soba (toalet i kupatila na odeljenju)

Korisnik doma kome je potrebna potpuna pomoć drugog lica u najvećem broju dnevnih životnih aktivnosti   ZAVISNI KORISNICI

30.941,00

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa