Pregled kategorija Pregled kategorija Pretraga Pretraga Nazad Nazad
Kategorija: JAVNE NABAVKE 2014
Broj podkategorija: 7
folder.png JAVNE NABAVKE 2014 Fajlovi: 0
Podkategorije:
folder.png JN 1M/2014 Nabavka dobara, uglja u postupku JN male vrednosti Fajlovi: 5

Otvaranje ponuda 13.01.2014. godine

folder.png JN 1/OP/2014 JN dobara - Životne namirnice Podkategorije: 1 Fajlovi: 9
folder.png JN 2/OP/2014 Električna energija Podkategorije: 1 Fajlovi: 4
folder.png JN 3/OP/2014 Otvoreni postupak JN radova - rekonstrukcija kotlarnice Podkategorije: 2 Fajlovi: 10
folder.png JN 3/M/2014 Nabavka lekova i sanitetskog materijala Podkategorije: 1 Fajlovi: 3
folder.png JN 4/M/2014 Nabavka potrošnog materijala Fajlovi: 2

 Sredstva za higijenu i pelene za korisnike

folder.png JN 6/M/2014 JN dobara - nabavka i ugradnja bolničke signalizacije Fajlovi: 3
 

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa