ISHRANA

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa hranom. Pažnja se usmerava na zaštitu kvaliteta i bezbednosti hrane kroz prevenciju, identifikaciju i otklanjanje svih mogućih tačaka gde bi došlo do rizika po zdravlje korisnika.

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ obezbeđuje usluge ishrane korisnika u skladu sa principima zdrave ishrane u starosti. Ishrana je u celosti prilagođena, kako starosnom dobu korisnika, tako i svakom korisniku individualno, u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem. Kako su navike ljudi ove životne dobi vrlo fiksirane, a zdravstveno stanje promenljivo, ishrana mora biti prilagodljiva i pažljivo sprovedena kako ne bi došlo do odstupanja. Pravilnim izborom kvalitetnih namirnica, korisnicima je omogućen izbalansiran dnevni unos energetskih i gradivnih materija. Hrana se priprema u moderno opremljenoj kuhinji, služi u trpezarijama, a u slučaju potrebe ili želje korisnika i u sobama. Prilikom pripremanja hrane u domu vodi se računa i o sledećem:

. lepom ukusu hrane koja se priprema

. estetskom izgledu servirane hrane

. prilagođenosti obroka potrebi brzog serviranja

. potrebi da se starima pomogne u hranjenju

. uključivanju stanovnika doma prilikom pravljenja jelovnika i sl

Meni se, u skladu sa pravilnicima Ustanove, menja dva puta mesečno. U njegovoj izradi aktivnu ulogu uzima i Savet korisnika koji svojim predlozima, primedbama i pohvalama doprinosi kvalitetnijoj izradi jelovnika, a pri Komisiji za jelovnik jedan od korisnika učestvuje kao stalni član. Kada to zdravstveno stanje stanara zahteva, dom obezbeđuje pet obroka.

Za korisnike se za sve važnije datume, poput verskih i državnih praznika i ličnih proslava, pripremaju svečane i bogate trpeze. Tada se na trpezi stanara doma nalaze posebno pripremljene torte, različite vrste kolača, voća i drugih jela. Stanarima se u skladu sa njihovim verskim ubeđenjima i navikama u dane određenih verskih praznika pripremaju obroci u skladu sa verskim običajima.

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa